Ventilation

Ventilationsfilter

De flesta lägenheter har friskluftsintag placerade bakom radiator i ett av rummen. Dessa är försedda med filter för att ge ren inluft.

Filtren kan rengöras med dammsugare. Leverantören rekommenderar filterbyte vartannat år. Medlemmarna ansvarar själva för filterbytet.


Läs mer här!


OVK

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs vart

6:e år. Ventilationen kontrolleras då i samtliga lägenheter.


Följ länken nedan för att läsa mer om OVK. Arikeln är från tidningen Bo Bättre nr 3/2015 och publiceras med tillstånd av redaktionen.


Artikel om OVK


Ansluta fläkt till frånluftskanal?

De renoverade frånluftskanalerna är helt täta, så det finns ingen möjlighet att grannarna kan få in luft från din lägenhet via ventilationssystemet. Därmed är den anledningen till att vi inte kunnat koppla t ex köksfläkt till frånluftskanalen borta.

En annan anledning till att fläkt inte får anslutas är att fläkten blockerar kanalen, så att självdraget inte fungerar. Den saken går också att lösa med nyare typer av fläktar som låter luft passera fritt i frånslaget läge och "sluter sig" då de kopplas på.


Men...

Vi har varit i kontakt med en firma som utför ventilationskontroller (OVK). De avråder från att ansluta fläktar till kanalerna, av den anledningen att de skapar undertryck i lägenheten när de slås på. Detta medför att kvarstående luft i andra kanaler från lägenheten "sugs tillbaks" in i lägenheten.


Besiktningsman har meddelat att fläktar anslutna till kanalerna inte kommer att godkännas.


Det är därför inte tillåtet att ansluta fläkt till frånluftskanalerna.