Underhåll

Underhållsplan

Klicka för att se planen.

Underhåll


Att förvalta en förening, både för nuvarande och kommande medlemmar


Fastighetsunderhåll är tillsammans med ekonomi de svåraste men också roligaste utmaningar som styrelsen för en bostadsrättsförening har att ta sig an. Flera överväganden måste göras: Hur påverkas föreningens ekonomi och därmed avgifterna? Vilken inverkan blir det för boendemiljön under tiden som en renovering pågår? Vad blir konsekvenserna om man avstår från en underhållsåtgärd.


Brf Grankotten nr 1 har som målsättning att hålla fastigheten i ett långsiktigt bra skick. Vi gör åtgärder som fungerar över tid, snarare än att "lappa och laga".


Sedan millennieskiftet har en rad projekt genomförts. Vissa har en återställande karaktär, t ex byte av avloppsstammar. Andra är utvecklande, t ex installation av bredbandsnät och uppförande av skyddsstaket.


Här intill kan ni se vilka större åtgärder som vidtagits under sedan år 2000.

Därutöver sker förstås fortlöpande underhåll.


Bevarandeprogram


Fastigheten ingår i ett bevarandeprogram, reglerat i PBL (Plan- och byggnadslagen), som i korthet går ut på att fastigheten utseendemässigt ska bevaras. Vi kan t ex inte byta till aluminiumfönster eller glasa in balkonger.


Utfört underhåll och nya installationer


  • Installation av nätverk. Senast uppgraderat 2017

  • 2006 - Byte av stående stammar. I samband med detta renoverades även samtliga badrum.

  • 2011 - Omläggning av tak.

  • 2012 - Dränering av baksidan.

  • 2017 - Renovering av fasad (omfogning, byte av trasiga balkar och stenar), ommålning av fönster, nya balkongplattor och räcken.

  • 2020 - Byte av liggande avlopps- och dagvattenstammar. Nydragning av stammar under gångbana. Dränering av framsidan.
    Omläggning av parkeringsplats.
    Installation av åtta laddstolpar.