Andrahandsuthyrning


Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?


Styrelsens policy för andrahandsupplåtelse är att följa Hyresnämndens praxis.


- Du ska ha ett skäl för uthyrningen.


- Du ska ha tillstånd från styrelsen för uthyrningen.


För att ansöka om tillstånd, använd formulär som finns på Simplekos kundportal.


Logga in på portal.simpleko.se , klicka på Din lägenhet/lokal och sedan på knappen uppe till höger och fyll i formuläret du får upp.


Längsta uthyrningstid är normalt 12 månader. För eventuell förlängning kontaktar du styrelsen senast en månad före hyrestidens utgång. Skäl för förlängningen ska anges.


Du betalar en avgift till föreningen för uthyrningen, 10% av prisbasbeloppet/12 per månad.