Parkering

Parkering


Parkeringsplatsen lades om 2020 och har nu 16 platser. Åtta av platserna, markerade med rött på skissen intill, har laddstolpe för laddning av elbil.

Är alla platser upptagna, så kan man sätta upp sig på väntelista. Vid kö så prioriteras medlemmar.

Du måste själv äga eller disponera bil för att tilldelas parkeringsplats. Du måste vara skriven på föreningens adress för att få ha en P-plats.

Städning av din plats sköter du själv. Uppfarten och den "tomma" ytan sköts av föreningen.


Medlem med p-plats och elbil har företräde till platser med laddstolpe. Se rutan till höger.


Här finns aktuella avgifter för p-plats och laddstolpe.


Mejla styrelsen om du behöver p-plats.


Plats

Lägenhet

1

20

2

30

3

25

4

17

5

1

6

32

7

33

8

37

Väntelista

35

16

Plats

Lägenhet

9

6

10

31

11

21

12

5

13

27

14

11

15

3

16

12

Plats med laddstolpe


För att få tillgång till laddstolpe måste du först ha tilldelats en parkeringsplats. 
Finns ingen ledig plats med laddstolpe, så kommer styrelsen att ordna med ett byte. I första hand tillfrågas medlemmar med plats vid laddstolpe om någon kan tänka sig ett byte. I sista hand dras lott om vem som ska byta.


För tillgång till laddstolpe debiteras en extra avgift som inkluderar elkostnaden.