Budget och avgifter aktuellt år

I avgiften ingår:


Värme

Vatten

Digital-TV och Bredband (gruppavtal, redovisas separat på avgiftsavi)

Parkering: 

450 kr/månad


Tillgång till laddstolpe:

+500 kr/månad (inkl elkostnad)