Ekonomi

Föreningens ekonomi

Några rader om hur vi tänker kring ekonomi och avgifter


Det finns flera olika skolor i hur man tänker kring amortering och avgifter. Vi vill inte recensera andra föreningars val, utan bara förklara hur vi resonerar.


Vår filosofi går dels ut på att alla medlemmar ska betala sin andel av slitaget på fastigheten som uppkommer under medlemmens tid i föreningen. 

Vi strävar samtidigt efter att ha en skuldsättning som inte är högre än att vi kan hantera en väsentlig ökad räntenivå utan kraftiga höjningar av avgiften.

Därför har vi valt att amortera ett tämligen högt belopp per år. Vi har dessutom budgeterat för en avsättning på, i skrivande stund (våren 2021), 150000 kr/år. Den avsättningen tillsammans med det låneutrymme som frigörs genom amortering, tror vi ska räcka för att kunna genomföra framtida underhåll utan ytterligare pantsättning.


Budget och avgifter 2022