Styrelsen 2022 

Ledamöter 


Johan Gustavsson (ordförande)


Petter Isaksson


Linnea Olsén


Suppleanter


Elin Svensson


Lina Linde

070 294 97 59


073 518 67 01


072 208 15 88